سفیدگری وعملیات تکمیلی

در این قسمت علاوه برپارچه های پنبه ای بر روی پارچه های پلی استر پنبه وپلی استرویسکوزهم می توانیم سفیدگری یا رنگهای روشن(آبی-صورتی-یاسی-سبز-زرد-گلبهی)را انجام داد.