• پارچه تا عرض 160

پارچه تا عرض 160

در این کارخانه برروی پارچه تاعرض 160cنیز به صورت یک لا جهت پارچه های تاروپودی از قبیل چادری-لباسهای زنانه و پارچه های ظریف باالیاف پنبه-ویسکوز-پلی استرویسکوز قابلیت چاپ دارد که در صورت سفارش طرح مورد نظر مشتری آماده ودر کوتاهترین زمان تحویل سفارش دهنده می شود.