دیسپرس

جهت رنگرزی پارچه با الیاف پلی استر از این روش استفاده می شود. که از ثبات نوری وشستشوی خوبی بر خوردار است